سبو بزرگ

سبو بزرگ

سبو بزرگ لواسان سبو بزرگ یکی از محله‌های شهر لواسان در استان تهران است.     این محله در گذشته و تا پیش از تأسیس شهرداری لواسان، یکی از آبادی های لواسان کوچک بود که همراه با چند روستای دیگر در سال ۱۳۴۹ در شهر لواسان ادغام گردید و حالا بعنوان یکی از محله های […]

Continue Reading