فروش زمین 550 متری در ناصرآباد لواسان

فروش زمین 550 متری در ناصرآباد لواسان

فروش زمین در روستای ناصرآباد لواسان فروش زمین 550 متری در محله ناصرآباد لواسان                                         _________________________________________________________ زمین 550 متری در روستای ناصرآباد لواسان   متر مربع: 550 متر کاربری: خارج بافت دارای سند قولنامه ای   لواسان ویژگی […]

Continue Reading
فروش زمین 246 متری در ناصرآباد لواسان

فروش زمین 246 متری در ناصرآباد لواسان

فروش زمین در روستای ناصرآباد لواسان فروش زمین 246 متری در محله ناصرآباد لواسان                                         _________________________________________________________ زمین 246 متری در روستای ناصرآباد لواسان   متر مربع: 246 متر کاربری: خارج بافت دارای سند قولنامه ای   لواسان ویژگی […]

Continue Reading
فروش زمین 300 متری در هنزک لواسان

فروش زمین 300 متری در هنزک لواسان

فروش زمین در هنزک لواسان فروش زمین 300 متری در محله هنزک لواسان                                         _________________________________________________________ زمین 300 متری در محله هنزک لواسان   متر مربع: 300 متر کاربری: خارج بافت دارای سند تک برگ   لواسان ویژگی تخت […]

Continue Reading
فروش زمین 1177متری در کمربندی لواسان

فروش زمین 1177متری در کمربندی لواسان

فروش زمین در کمربندی لواسان فروش زمین 1177 متری در کمربندی لواسان                                     _________________________________________________________ زمین 1177 متری در کمربندی لواسان   متر مربع: 1177 متر کاربری: داخل بافت دارای سند تک برگ و قابل ساخت   لواسان ویژگی تخت داخل بافت […]

Continue Reading
فروش زمین 400 متری در لواسان

فروش زمین 400 متری در لواسان

فروش زمین در نجارکلا لواسان فروش زمین 400 متری در نجارکلا لواسان         (عکس تزیینی است)                                مبلغ : 8,800,000,000  (تومان) _________________________________________________________ زمین 400 متری در محله نجارکلا لواسان   متر مربع: 400 متر کاربری: داخل بافت دارای 280 متر جواز […]

Continue Reading
فروش زمین 355 متری در لواسان

فروش زمین 355 متری در لواسان

فروش زمین در لواسان فروش زمین 355 متری در سبو کوچک لواسان                                             مبلغ : 1,800,000,000  (تومان) _________________________________________________________ زمین 355 متری در محله سبوکوچک لواسان   متر مربع: 355 متر کاربری: خارج بافت   لواسان ویژگی تخت خارج […]

Continue Reading
فروش زمین 1500 متری در لواسان

فروش زمین 1500 متری در لواسان

فروش زمین در لواسان فروش زمین 1500 متری با دید عالی در ناران لواسان                                             مبلغ : 13,500,000,000  (تومان) _________________________________________________________ زمین 1500 متری در محله ناران لواسان   متر مربع: 1500 متر کاربری: مسکونی جواز ساخت: 600 […]

Continue Reading
فروش زمین 400 متری در لواسان

فروش زمین 400 متری در لواسان

فروش زمین در لواسان فروش زمین 400 متری در ناصرآباد لواسان                                             مبلغ : 1,250,000,000  (تومان) _________________________________________________________ زمین 400 متری در روستای ناصرآباد لواسان   متر مربع: 400 متر کاربری: داخل بافت   لواسان ویژگی داخل بافت […]

Continue Reading