شهرک آزادگان

شهرک آزادگان

شهرک آزادگان لواسان شهرک آزادگان یکی از محله های قدیمی شهر لواسان می باشد. این شهرک در بالای تپه کوهی احداث گردیده و خانه های آن عمدتا آپارتمانی می باشد. این شهرک بین محله های گلندوک و باستی قرار دارد.   لواسان دید شهرکآزادگان عالی و مشرف به لواسان و سد لتیان است. این شهرک […]

Continue Reading