باغ دره

باغ دره

باغ دره لواسان باغ دره یکی از محله‌های شهر لواسان در استان تهران است. این محله در کنار بلوار امام خمینی شهر لواسان و متصل به محله ناران قرار دارد که به صورت رسمی یک خُردمحله از محله ناران است. قلعه باستانی باغدره در این محله قرار دارد. باغدره این محله خانه های ویلایی و […]

Continue Reading