انباج

انباج

روستای انباج لواسان انباج یکی از روستاهای لواسان و قبل از روستای افجه است. روستای انباج كوهستانى و سردسیر است، این روستا در سه كیلومترى شمال شرقى گلندوک واقع شده است. جمعیتش در فرهنگ جغرافیایى ایران 196 تن و در فرهنگ آبادى‌‌هاى كشور 132 تن نوشته شده است. آب این روستا از رودخانه افجه تامین […]

Continue Reading