فروش آپارتمان 180 متری در لواسان

فروش آپارتمان ۱۸۰ متری در لواسان

فروش آپارتمان در لواسان فروش آپارتمان بسیار شیک و  زیر قیمت در احمدآباد لواسان           عکس تزئینی می باشد.                قیمت: ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (تومان) _________________________________________________________ آپارتمان ۱۸۰ متری در محله احمدآباد لواسان   متر مربع: ۱۸۰ متر تعداد طبقه: ۳ تعداد اتاق خواب: ۳ عدد سرویس بهداشتی: ۲ عدد […]

Continue Reading
اجاره آپارتمان 170 متری در لواسان

اجاره آپارتمان ۱۷۰ متری در لواسان

اجاره آپارتمان در لواسان اجاره آپارتمان لاکچری و خوش نقش در توک مزرعه لواسان                 مبلغ قرض الحسنه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ماهانه: ۳,۳۰۰,۰۰۰ (تومان) _________________________________________________________ آپارتمان ۱۷۰ متری در محله توک مزرعه لواسان   متر مربع: ۱۷۰ متر طبقه: ۳ تعداد اتاق خواب: ۲عدد گرمایش: کف سرمایش: اسپلیت لواسان ویژگی خوش نقش محله خوب لواسان […]

Continue Reading
اجاره آپارتمان 62 متری در لواسان

اجاره آپارتمان ۶۲ متری در لواسان

اجاره آپارتمان در لواسان اجاره آپارتمان نقلی و ساده در توک مزرعه لواسان                 مبلغ قرض الحسنه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  ماهانه: ۸۰۰,۰۰۰ (تومان) _________________________________________________________ آپارتمان ۶۲ متری در محله توک مزرعه لواسان   متر مربع: ۶۲ متر تعداد طبقه: مستقل تعداد اتاق خواب: ۱عدد سرویس بهداشتی: ۱ عدد حمام: ۱ عدد لواسان ویژگی نقلی دربست […]

Continue Reading
اجاره آپارتمان 200 متری در لواسان

اجاره آپارتمان ۲۰۰ متری در لواسان

اجاره آپارتمان در لواسان اجاره آپارتمان لاکچری و خوش نقش در توک مزرعه لواسان                 مبلغ قرض الحسنه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ماهانه: ۹,۵۰۰,۰۰۰ (تومان) _________________________________________________________ آپارتمان ۲۰۰ متری در محله توک مزرعه لواسان   متر مربع: ۲۰۰ متر تعداد طبقه: ۳ تعداد اتاق خواب: ۳عدد سرویس بهداشتی: ۲ عدد حمام: ۲ عدد لواسان ویژگی خوش […]

Continue Reading
فروش آپارتمان 130 متری در لواسان

فروش آپارتمان ۱۳۰ متری در لواسان

فروش آپارتمان در لواسان … ( فروخته شد) فروش آپارتمان بسیار شیک و لاکچری در نجارکلا لواسان                                              قیمت: ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (تومان) _________________________________________________________ آپارتمان ۱۳۰ متری در محله نجارکلا لواسان   متر مربع: ۱۳۰ متر تعداد طبقه: ۲ تعداد […]

Continue Reading
فروش آپارتمان 150 متری در لواسان

فروش آپارتمان ۱۵۰ متری در لواسان

فروش آپارتمان در لواسان … ( فروخته شد) فروش آپارتمان بسیار شیک و لاکچری و فوق مدرن در باستی لواسان                                              قیمت: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (تومان) _________________________________________________________ آپارتمان ۱۵۰ متری در محله باستی لواسان   متر مربع: ۱۵۰ متر تعداد […]

Continue Reading
اجاره آپارتمان 90 متری در لواسان

اجاره آپارتمان ۹۰ متری در لواسان

اجاره آپارتمان در لواسان … ( اجاره شد) اجاره آپارتمان زیبا و خوش نقش در شورکاب لواسان                 مبلغ قرض الحسنه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  ماهانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ (تومان) _________________________________________________________ آپارتمان ۹۰ متری در محله شورکاب لواسان   متر مربع: ۹۰ متر تعداد طبقه: ۳ تعداد اتاق خواب: ۲عدد سرویس بهداشتی: ۱ عدد حمام: ۱ عدد لواسان ویژگی […]

Continue Reading
فروش آپارتمان 120 متری در لواسان

فروش آپارتمان ۱۲۰ متری در لواسان

فروش آپارتمان در لواسان … ( فروخته شد) فروش آپارتمان بسیار شیک و خوش نقش در گلندوک لواسان                                              قیمت: ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (تومان) _________________________________________________________ آپارتمان ۱۲۰ متری در محله گلندوک لواسان   متر مربع: ۱۲۰ متر تعداد طبقه: ۳ […]

Continue Reading
اجاره آپارتمان 100 متری در لواسان

اجاره آپارتمان ۱۰۰ متری در لواسان

اجاره آپارتمان در لواسان … ( اجاره شد) اجاره آپارتمان زیبا و خوش نقش در باغ دره لواسان                 مبلغ قرض الحسنه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ماهانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ (تومان) _________________________________________________________ آپارتمان ۱۰۰ متری در محله باغ دره لواسان   متر مربع: ۱۰۰ متر تعداد طبقه: ۲ تعداد اتاق خواب: ۲عدد سرویس بهداشتی: ۲ عدد حمام: ۲ عدد […]

Continue Reading